Uzmanību sacensību dalībniekiem!

Uzmanību sacensību dalībniekiem!
 
Gribam vērst uzmanību uz MTB sacensību noteikumu precīzāku ievērošanu.
 
Visās distancēs, izņemot bērnu braucienu, palīdzību no malas var saņemt tikai speciāli norādītās vietās (oficiālajos dzirdināšanas punktos), tehniska rakstura palīdzība pārējā distances daļā vai dalībnieka pavadīšana sacensību laikā nav atļauta.