Vivus.lv MTB Maratona organizatoru paziņojums pēc Baldones posma

 
Pēc Baldones posma mūsu rīcībā ir nonākusi informācija par dažu dalībnieku piedalīšanos sacensībās ar cita dalībnieka numuru, tāpēc vēlamies skaidri paust savu nostāju šajā jautājumā.
 
Uzskatām, ka tas ir ļoti nopietns sacensību dalības un dalībnieku savstarpējo attiecību principu pārkāpums! Piedalīšanās sacensībās ar cita dalībnieka numuru nav pieļaujama ne pie kādiem apstākļiem, neatkarīgi no tā, kādu vietu Jūs esat ieņēmis finišā! 

Mēs esam izveidojuši starta numuru un starta koridoru piešķiršanas jaunu kārtību, kurai pateicoties dalībnieki nezaudē savu izcīnīto vietu arī tajos gadījumos, kad nepiedalās kādā no seriāla posmiem. Tas nozīmē, ka neredzam nevienu iemeslu, lai dalībnieks censtos savu numuru nodot kāda cita dalībnieka rīcībā.

Augstāk minētajos gadījumos dalībniekiem ir anulēts Baldones posma rezultāts un piešķirts + 50 starta numuru sods nākamajā posmā! 

Visos gadījumos, kad saņemsim līdzīgu un pārbaudītu informāciju, rezultāti tiks anulēti. Atkārtotu pārkāpumu rezultātā dalībnieks var tikt diskvalificēts no Vivus.lv MTB Maratona seriāla.

Vivus.lv MTB Maratona organizatori